Kontakt

Poliklinika Grbavac
10 000 Zagreb
Trg Francuske republike 12

Tel./fax:
(01) 377 69 96
(01) 370 23 26
E-mail: info@poliklinika-grbavac.hr, poliklinikagrbavac@gmail.com

Radno vrijeme:
Ponedjeljak: 17:00 - 19:00
Utorak: 12:00 - 18:00
Srijeda: 12:00 - 18:00
Četvrtak: 12:00 - 18:00