DJELATNICI KOJI RADE U POLIKLINICI

USTANOVE S KOJIMA POLIKLINIKA IMA UGOVOR O MEĐUSOBNOJ SURADNJI

  • Klinički bolnički centar Zagreb "Rebro" , Zagreb
  • Klinička bolnica "Sestre milosrdnice" , Zagreb
  • Klinička  bolnica  "Vrapče "
  • Ginekološka ordinacija " dr. Zdravko Jeleković " Zagreb
  • Specijalistička ordinacija za medicinsku citologiju Branka Molnar Stantić
  • CROATIA  ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  d.d.
  • UNIQA osiguranje d.d.
  • MERKUR  OSIGURANJE  d.d.
  • TRIGLAV OSIGURANJE d.d.