Prof. dr.sc. Damir Gortan dr. med. specijalist orl, neurootolog, audiolog

Damir Gortan

Prof.dr. sc. Gortan  Damir dr.med.,otorinolaringolog i subspecijalist Audiolog i neurootolog, umirovljeni
profesor Medicinskog fakulteta i Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Rođen 16.kolovoza 1943g.u Zagrebu.
Naobrazba:  Medicinski fakultet u Zagrebu diplomirao (1968), specijalist  Otorinolaringologije (1975),
postdiplomski studij iz ORL i magisterij (1981), doktorat znanosti u Zagrebu (1984).

Habilitacija na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (1988), izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Za-
grebu (1998). Subspecijalist iz Audiologije (1998). Pročelnik Audiološkog centra Klinike za oto-
rinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC Zagreb od 1998 do 2008 godine.

Izvanredni profesor na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu od 1988 do 2010.

Predstojnik Klinike za Otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Medicinskog fakulteta u Zagrebu 2005 i 2006 i KBC-Zagreb.

Izabran  je za redovitog člana Hrvatske medicinske akademije u kirurškom odjelu (2000g.).
Predsjednik Hrvatskog društva za Audiologiju i Fonijatriju HLZ-a.Član suda časti HLZ-a.