dr.sc. Dean Strinić dr.med., internist-kardiolog

Dean Strinić

Bavi se neinvazivnim kardiološkim  metodama, ultrazvuk srca, 24h holter ekg, 24h holter krvnog tlaka, ergometrija, kao i invazivnom kardiologijom. Objavio niz stručnih radova objavljenih u domaćim i inozemnim časopisima, sudjelovao na brojnim domaćim i inozemnim kongresima.