Dr.sc. Sanja Štrbe specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije

Sanja Štrbe

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2006.godine.

Specijalizaciju iz psihijatrije započela je 2011. u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je ostala raditi nakon položenoga specijalističkoga ispita 2015. godine.

Na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu pohađala je poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo.

Stupanj doktora medicinskih znanosti stekla je 2018.godine na Klinici za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Subspecijalistički ispit iz psihoterapije položila je 2020. godine.

Na Klinici za psihijatriju i psihološku medicinu KBC Zagreb radi na Zavodu za psihosomatiku i psihoterapiju.

Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima iz područja psihijatrije i farmakologije.