LIJEČIMO

 • Sve vrste glavobolja, raznovrsne vrtoglavice, incipijentne dementne sindrome (prvenstveno Alzheimerov sindrom), sve vrste epilepsija, bolne sindrome, multiplu sklerozu i njoj srodne sustavne bolesti, Parkinsonovu bolest te sve ostale neurološke bolesti.
 • Posebno se bavimo liječenjem posljedica moždanog udara.
 • Sve vrste noćnog mokrenja
 • Liječenje svih oblika neurogenih poremećaja mokrenja (inkontinencija, otežano izmokravanje, nemogućnost izmokravanja).
 • Vrsni internisti-kardiolozi bave se dijagnostikom i liječenjem internističkih, te posebice kardioloških bolesti.
 • Vrsni psihijatri, psihoterapeuti s višegodišnjim kliničkim iskustvom uspješno provode dijagnostiku i liječenje svih psihičkih smetnji. Uspješno liječe sve oblike ovisnosti. Provode suvremeni antistresni program.Individualna i  grupna  psihoterapija .
 • Poliklinika osigurava bolnički smještaj i liječenje u KBC "Rebro" te KB "Sestre milosrdnice".

PREVENIRAMO

 • razvoj ateroskleroze krvnih žila, a posebno moždanih i srčanih krvnih žila te poremećaje moždane cirkulacije

DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI

 • Ultrazvučna analiza cirkulacije
  • doppler karotida ( CD ) ; CDFI KAROTIDA i VB sliva
  • transkranijski color doppler Willisovog  kruga (TCD)
  • transkranijski color doppler vertebralnih i bazilarne arterije (TCD VB sliva)
  • TCD VB sliva s funkcijskim testovima
 • Ultrazvuk srca, Ultrazvuk abdominalne aorte
 • Ultrazvuk vena i arterija ruku i nogu, ultrazvuk arterije subklavije
 • Ultrazvuk abdomena, ultrazvuk bubrega, ultrazvuk renalnih arterija, ultrazvuk nadbubrežnih žlijezda
 • Ultrazvuk jetre i žučnog mjehura, ultrazvuk gušterače, ultrazvuk slezene
 • Ultrazvuk vrata, ultrazvuk štitnjače
 • EEG s metodama provokacije i EEG nakon deprivacije spavanja
 • EMNG ruku, nogu i lica (aparat nove generacije iz 2014.godine omogućava primjenu "bezbolne analize" i testiranje vrsta tremora)
 • SSEP (somatosenzorni evocirani potencijali): SSEP n. medianus, SSEP n. tibialis, SSEP n. pudendus, SSEP . radialis, SSEP  n. ulnaris
 • VEP, BAER, VEMP, KOGNITIVNI EVOCIRANI POTENCIJALI
 • SINKRONIZIRANO URODINAMSKO SNIMANJE koje uključuje EMG sfinkera + cistometriju + mikciometriju
 • HOLTER SUSTAV ZA 24 SATNO MONITORIRANJE KRVNOG TLAKA
 • EKG HOLTER ( 24 satno snimanje rada srca)
 • EKG
 • Neuropsihologijska egzaminacija

URODINAMIKA

Urodinamika je dijagnostička metoda kojom proučavamo normalnu i patološku fiziologiju izvodnih puteva urotrakta. Sastoji se od više komponenti, a najčešća kombinacija koja se koristi u praksi je:

Mokraćni sustav

 1. cistometrija kojom se mjeri odnos volumena i tlaka u mjehuru
 2. profilometrija uretralnih tlakova kojom se mjere tlakovi u različitim dijelovima sfinktera
 3. EMG sfinktera kojom se analizira električni potencijal sfinktera
 4. mikciometrija kojom se mjeri protok urina u jedinici vremena

Istovremenom analizom navedenih parametara moguće je objektivizirati stanje pacijenta te postaviti točnu dijagnozu i na taj način preporučiti najbolju terapiju.
Urodinamika nam daje odgovor kakvu vrstu poremećaja mokrenja ima bolesnik : da li se radi o bježanju mokraće (inkontinenciji) zbog mjehura ili oštećenja sfinktera ili se radi o kombinaciji. Da li je poremećaj mokrenja uzrokovan oštećenjem perifernih živaca, oštećenjem živaca na nivou kralješnice ili je poremećaj mokrenja uzrokovan nekim oštećenjem u mozgu.

Razumljivo terapijski pristup je različit. Kod nemogućnosti ( ili otežanog izmokravanja ) urodinamika nam daje odgovor da li je navedena smetnja uzrokovana oštećenjem mjehura, oštećenjem sfinktera ili se radi o nekom udaljenom oštećenju (npr. mozga) a pacijent ima poteškoće s izmokravanjem koje se često protumači kao lokalna promjena (npr. povećana prostata).

Urodinamika je od neobično velike važnosti radi objektivizacije stanje kod oštećenja kralješnice (koju često prati oduzetost nogu) koje su vezane sa smetnjama mokrenja. U takvim slučajevima vrlo često je moguće pomoću lijekova pacijenta osoboditi katetera te spriječiti učestale uroinfekte koji su popratna pojava kod takvih bolesnika. Nakon urodinamskog snimanja moguće je kod najvećeg broja pacijenata rještiti tzv. noćno mokrenje. Urodinamika je jedina metoda kojom je moguće objektivizirati stanje kao i mjesto i uzrok poremećaja mokrenja te nakon iste ordinirati najbolje terapijske tretmane. Jedino urodinamikom možemo objektivno pratiti uspjeh svoje terapije i istu u pravi tretnutak prema potrebi korigirati.