Boris Božić

neurokirurg

NARUČITE SE

ŽIVOTOPIS

Doc. dr. sc. Boris Božić prof.v.š rođen 21. rujna 1956. godine u Varešu. Diplomirao 1983. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je u Klinici za neurokirurgiju Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“ 1987. godine ,specijalistički ispit položio 1992. godine. Magistarski rad „Učinak hiperosmolarnosti cerebrospinalnog likvora na intrakranijski tlak“ obranio je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1991. godine, te stekao akademski stupanj magistar prirodnih znanosti iz područja biologije (biomedicina). Doktorsku disertaciju “Istraživanja ponašanja slabinske kralješnice u dinamičkim uvjetima” obranio je 1995. godine i stekao akademski stupanj doktor biomedicinskih znanosti iz polja medicine. U znanstveno-istraživačko zvanje znanstveni asistent izabran je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1992. god., a u travnju 2003. godine u zvanje znanstveni suradnik iz znanstvenog područja biomedicinske znanosti i javno zdravstvo.U zvanje primarijus izabran je 2005. godine. Od 2014 god. izabran je u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole u području biomedicine i zdravstva,polje temeljne medicinske znanosti grana anatomija.

RADNO ISKUSTVO

  • 2012. - Sveučilišni profesor
  • 2006. - Postao primarius
  • 2003. - Voditelj kirurgije, Odjela za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice
  • 2003. - Voditelj Poliklinike, odjela Neurokirurgije KBC Sestre milosrdnice
  • 2003. - Sudski vještak za neurokirurgiju

RADNO VRIJEME

Pon - Pet10 - 19 h
SubNe radimo
NedNe radimo