PRETRAGE

Lista Pretraga koje možete obaviti u Poliklinici

EEG

EEG je pretraga koja snima moždanu aktivnost, te pomoću nje možemo detektirati promjene moždane aktivnosti i tako dijagnosticirati moždane poremećaje npr. epilepsija. EEG se koristi kod dijagnosticiranja, praćenja i liječenja određenih neuroloških bolesti. Radi se pomoću malih posloženih elektrodica koje se stavljaju na glavu. Pretraga je bezbolna i sigurna, a pacijent koji dolazi potrebno je da napravi pripremu u vidu pranja kose.

EMNG RUKU I NOGU

U Zagrebu u našoj Poliklinici napravite specijalistički neurološki pregledi, elektroencefalografija (EEG), te elektromioneurografija (EMNG) ruku i nogu koje radi iskusni neurolozi prof.dr.sc. Željko Grbavac, dr. Anita Marčinko i dr. Ribarić Branka.

URODINAMIKA

URODINAMIKA Urodinamsko ispitivanje je skup pretraga kojima se utvrđuju funkcije donjeg urotrakta (mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi). Urodinamika je zlatni standard u otkrivanju poremećaja mokrenja. Metoda je jednostavna, neinvazivna, jeftina i na temelju nje se donosi odluka hoće se pacijent izlagati nekim invazivnim pretragama.

COLOR DOPPLER

Color dopler je bezbolna ultrazvučna pretraga kojom se ispituju arterijske i venske žile. Pretraga nam daje informaciju o postojanju zadebljanja na stijenkama žila uz pomoć mjernja brzine i otpora krvi u žili.

SPIROMETRIJA

Spirometrija je jednostavna i bezbolna dijagnostička metoda. Ona je osnovni test u procjeni funkcije pluća. Spirometrija ne traje dugo, bezbolna je i ekonomski prihvatljiva. Spirometrija je osnovni test u procjeni funkcije pluća.

Kompjuterizirana kolor teletermografija (CCTT)

Kompjuterizirana kolor teletermografija ( CCTT ) je metoda registracije termičkog statusa. kože. Koža je od odsobite važnosti jer nije samo pokrov tijela nego osebujni organ s mogobrojnim funkcijama fizikalne, kemijske i imunološke zaštite i senzorni organ velike površine. Potpuno je neinvazivna i neštetna i što je vrlo važno za dijagnostičke postupke nije opterećena artefaktima Osim nativnog snimanja u našem laboratoriju upotrebljavamo i metode krioaktivacije šaka ( hlađenje ).

RADNO VRIJEME

Pon - Pet10 - 19 h
Subne radimo
NedNe radimo