Ponedjeljak - Petak:8 - 20hSubota: 8 - 15h

URODINAMIKA

Urodinamsko ispitivanje je skup pretraga kojima se utvrđuju funkcije donjeg urotrakta (mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi). Urodinamika je zlatni standard u otkrivanju poremećaja mokrenja. Metoda je jednostavna, neinvazivna, jeftina i na temelju nje se donosi odluka hoće se pacijent izlagati nekim invazivnim pretragama.

Urodinamskim ispitivanjem dobivamo informacije o:

  • Kapacitetu mokraćnog mjehura (Cistometrija)
  • Tlaku i volumenu mokraćnog mjehura ( Cistometrija)
  • Protoku mlaza urina ( Mikciometrija ili uroflow )
  • Neurološkom poremećaju mokrenja ( Elektromiografija)

MIKCIOMETRIJA

Mikciometrijom (uroflow) se mjeri mlaz urina kod pacijenta koji učestalo mokri, otežano mokri ili ima problema sa inkontinencijom. Mikciometrijom dobivamo uvid u funkciju mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi. Metoda je neinvazivna.

Cijena pretrage iznosi 200 kn.

Cistometrija

Cistometrijom se mjeri tlak u mokraćnom mjehuru tijekom mokrenja. Kroz mokraćnu cijev u mokraćni mjehur se uvodi kateter, a drugi kateter se postavlja u anus. Mjehur se nakon toga puni fiziološkom otopinom 20-30 minuta. Tijekom punjenja mjere se tlakovi u mokraćnom mjehuru i debelom crijevo. Analizom prikupljenih podataka dobivamo sljedeće informacije:

  • Kapacitet mokraćnog mjehura
  • Kako pacijent kontrolira mjehur
  • Rastezljivost mjehura

Cijena pretrage iznosi 600 kn.

Elektromiografija sfinktera

Elektromiografija je pretraga kojom mjerimo živčane impulse mišića mokraćnog mjehura i mokraćnoj cijevi. Pretraga nam otkriva povezanost neurološkog poremećaja sa problemom mokrenja.

Cijena pretrage iznosi 1000 kn.

urodinamikamikciometrija

RADNO VRIJEME

Pon - Pet10:00 - 20:00h
Sub8 - 15h
NedNe radimo